Email: sales@unimod.com
 
Organic and Inorganic kits
 

UMK - 60 

Diamond 

 

UMK - 58 

Graphite 

 

UMK - 55 

Zinc Blend 

 

UMK - 59 

Buckminster - Fullerene 

 

UMK - 61 

Silicon Carbide 

 

UMK - 62 

Silicon Dioxide 

 

UMK - 30 

Sulphur 

 

UMK - 65 

Ice 

 

UMK - 48 

Soidium Chloride 

 

UMK - 50 

Caesium Chloride 

 

UMK - 66 

Calcium Carbonate (calasite) 

 

UMK - 52 

Calcium Fluoride (Fluorite)  

 

UMK - 23 - 24 

Copper,Iron,Zinc 

 

UMK - 140 

Soap 

 

UMK - 141 

Detergent 

 

UMK - 137 

Glucose 

 

UMK - 138 

Surcose 

 

UMK - 139 

Starch 

 

UMK - 133 

Fat 

 

UMK - 131 

Polypeptide 

 

UMK - 130 

Alphahelix 

 

UMK - 132 

Protein beta-Pleated sheet 

 

UMK - 145 - 146 

D.N.A (2 base pairs) 

 

UMK - 119 

Polyvinyl Chloride 

 

UMK - 124 

Polyproylene 

 

UMK - 123 

Terelene ( polyester ) 

 

UMK - 127 

Nylon. 6.6 

 

UMK - 15 - 22

Shapes of Molecules

 

UMK - 86 

Benzene 

 

UMK - 102 - 104 

Hydroxynitrobenzene