ضمن تشكر از بازديد شما

 

شركت مدلسازان افتخار دارد براي اولين بار در ايران اقدام به توليد مدل مولكولي و جداول تناوبي با كيفيت بين المللي نمايد كه تائيديه هاي اخذ شده از وزاررت آموزش و پرورش و انجمن ش يمي مؤيد آن ميباشد

اين شركت منحصرا در زمينه مدلهاي مولكولي و جداول تناوبي فعاليت دارد و داراي مجوز فروش و بازاريابي در مدارس از وزارت آموزش و پرورش ميباشد

كاربرد مدل مولكولي

 

يك تائيديه

در دانشگاه براي اساتيد و دانشجويان شيمي

 -

سه تائيديه

در مقطع پيش دانشگاهي و دبيرستان براي درس شيمي

 -

يك تائيديه

در مقطع راهنمايي و دبستان براي كتب علوم

 -

در آزمايشگاه و مراكز تحقيقاتي

 -
 

مزاياي مدل مولكولي يوني

 

در دنيا انواع مدلهاي مولكولي موجود است كه يكي از بهترين مدلها كه قابليت بالايي به جهت نمايش مولكولها در بخش ميله گلوله و فضا پركن دارد و انواع پيوندها را نشان ميدهد ، مدل فوق ميباشد ساير قابليت ها به شرح زير ميباشد :

طراحي و كيفيت بسيار بالا مطابق با استاندارد بين المللي

 -

تعيين قطبيت پيوند مولكول هيبريداسيون

 -