شهرستان

تلفن

نام فروشگاه

تهران

021 66425813

كيميا گران جوان

تهران

021 66927434

قطران شيمي

تهران

021 88820027

نرم افزار مدرسه

تهران

021 66496725

پژهام

اصفهان

031 32229393

2221718

شيميايي رازي

اصفهان

031 32201623

تكام

اصفهان

031 32203837

فروشگاه ابن سينا

اراك

086 32248411

لوازم پزشكي مرادي

اهواز

061 33333321

نمايندگي صنايع آموزشي

اهواز

061 32219620

شيميايي جنوب

اروميه

044 32249260

جهان كيميا

اروميه

044 32227837

تكنو دانش

بيرجند

056 32225219

2227091

كالاي پزشكي حكيم

بوشهر

077 32525809

لوازم پزشكي ليان

بابل

09112140938

فروشگاه دهخدا

تبريز

041 35562867

توانا

رشت

013 33223275

پزشكي درمان كاوه

زنجان

024 33362653

نو آوريهاي آموزشي زنجان

سقز

0874 3213318

لوازم آموزشي فرهنگ

سبزوار

057 32225946

پارس آزما

سنندج

087 33722213

تجهيزات پزشكي سلطاني

شيراز

09174831909

طب صادق

شيراز

071 32352598

32359407

لوازم پزشكي پژوهش

شيراز

071 32305130-2

32350202

لوازم پزشكي شيراز

مشهد

051 32252013

32258331

طيف طوس

مشهد

09151312635

نيما پژوهش

083 37292577

پژك شيمي

كرمانشاه

083 37270633

شيمي گستر

كرمان

034 32226527

فروشگاه صنايع آموزشي

كرج

026 32224401

مغازه علوم

همدان

081 38265183

فروشگاه بزرگمهر

يزد

035 36223050 09131535239

داروخانه دكتر افضل