جهت سفارش لطفا مبلغ کل کللای در خواستی را به حساب جاری بانک تجارت شعبه 369 شهید الله

وردی شماره حساب 0038604112 بنام امیر هوشنگ حسنی واریز و سپس مشخصات محصولات شامل

.نوع و تعداد را به همراه فیش واریزی اعلام و یا فکس فرمائید تا در اسرع وقت ارسال گردد

 
     
 

كليه محصولات خريداري شده با پست سفارش در سراسر كشور ارسال مي گردد _ هزينه .پست به عهده سفارش دهنده ميباشد

 
     
 

. کلیه قیمتها در اول مرداد ماه هرسال تغییر می یابد

 
     
 

. پیش فاکتور و فاکتور رسمی ارسال می گردد