وب سایت شرکتی دنا ( شرکت سایت ساز )

وب سایت شرکتی دنا وب سایت شرکتی دنا

مطالب منتشر شده در دسته ی "مدل مولکولی"

123

...

توضیحات مدل مولکولی

آشپزخانه:در دنیای امروز  اموزش شیمی بدون نمایش 3...

مدل مولکولی شیمی آلی و معدنی51 اتم

این مدل از بهترین مواد  در بسته بندی پلاستیکی...

مدل مولکولی شیمی آلی و معدنی31 اتم

مدل جعبه متوسط دارای 31 اتم و 33...