وب سایت مدلسازان

کیفیت آموزشی کارایی سادگی یادگیری به همراه بازی زیبا کاربردی سایز و رنگ بندی استاندارد

مطالب منتشر شده در دسته ی "مدل مولکولی"

مدل مولکولی یونی 137 قطعه  شیمی آلی و معدنی

مدل مولکولی یونی ( UNI ) قابلیت ساخت هزارن مولکول در شیمی آلی و معدنی به دو صورت فضا پرکن و میله گلوله دارد و برای استفاده در دانشگاه توصیه میگردد. قیمت : 120000 تومان محتویات جعبه : 57 اتم و 70 اتصال محتویات جعبه زاویه-...

مدل مولکولی یونی 64 قطعه  شیمی آلی و معدنی

 مدل مولکولی یونی( UNI) قابلیت ساخت انواع مولکول در شیمی آلی و معدنی به صورت میله گلوله دارد و برای استفاده در متوسطه دوم توصیه میگردد. قیمت : 65000 تومان محتویات بسته : 31 اتم و 33 اتصال زاویه- درجه حفره تعداد رنگ شرح 109 4 6 مشکی کربن 109 4 2 ابی نیتروژن 72 2 4 قرمز اکسیژن 72 2 1 زرد گوگرد 109 4 1 زرد گوگرد 1 10 سفید ئیدروژن 2 2 نقره...