محاسن مدل مولکولی یونی

مدل مولکولی یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری شیمی در تجسم فضایی سه بعدی مولکولها و همچنین نحوه اتصال اتمها میباشد استفاده از مدل مولکولی باعث سهولت آموزش ، افزایش درک مفاهیم دانشجو و دانش آموز میشود، مدل مولکولی یونی از بهترین مدل مولکولی در نوع خود میباشد با قابلیتهای زیرمیباشد :

1- ساخت دو مدل فضایی میله گلوله و فضا پرکن ،

2- رنگ بندی و سایز بندی اتم ها طبق استاندارد بین المللی

3- زوایای دقیق،،105،72، 90،109 ،180،120 درجه جهت ساخت پیچیده ترین مولکولها

4- انواع اتم از ظرفیت 1 تا 7 برای ساخت انواع مولکولها

5- تائید علمی و کیفی از وزارت آموزش و پرورش

6-اتصال قابل انعطاف برای نمایش پیوندهای دوگانه و سه گانه

7- سهولت استفاده کلیه مقاطع از متوسطه اول تا دانشگاه