مدل مولکولی 39 قطعه شیمی آلی

مدل مولکولی یونی( UNI ) قابلیت ساخت انواع مولکول در شیمی آلی به صورت میله گلوله دارد، با توجه به نیاز یادگیری دانش آموزان متوسطه اول با مفاهیم عنصر و مولکول در درس علوم برای استفاده در اول پایه 8 و 9 توصیه میگردد.

قیمت : 19500 تومان

محتویات جعبه : 19 اتم و20 اتصال

زاویه- درجه حفره تعداد رنگ شرح
109 4 4 مشکی کربن
109 4 1 ابی نیتروژن
72 2 2 قرمز اکسیژن
  1 10 سفید ئیدروژن
  1 2 سبز هالوژن
    4 طوسی اتصال بلند
    16 طوسی اتصال متوسط