جدید ترین جدول دوره ای عناصر

گروه مدلسازان افتخار دارد برای اولین بار اقدام به ارائه جدید ترین جدول تناوبی عناصر با تایید از وزارت آموزش و پرورش نموده است. این جداول در3 سایز پوستر دیواری ، کتابی و جیبی چاپ شده و  در نوع خود بی نظیر میباشندف چنانچه به تائید  کارشناسان محترم تالیف کتاب درسی شیمی وزارت آموزش پرورش برای مقاطع متوسطه اول و دوم و هنرستانها رسیده که انواع آن بشرح ذیل میباشد.

1- جدول تناوبی پوستر دیواری سایز 50*70 سانتیمتر

مطابق با جدول تناوبی کتاب  شامل  گروه بندی و رنگ بندی ، تعیین عدد جرمی ایزتوپ  عناصر ( ایزتوپ های پایدار وپرتو زا ) و نمایش فراوانی آنها، تعیین نوع تاثیر عناصر در جانداران و تعین درصد فراوانی نسبی عناصر در زمین

2- جدول تناوبی کتابی چاپ دو روچاپ  سایز 25*35 سانتیمتر

یک رو جدول تناوبی و روی دیگر خلاصه کلیه مطالب کتاب ، فرمولها و نکات کنکوری مهم هر پایه  (پایه 9 سبز رنگ، پایه 10 کرم، پایه 11 آبی )

3- جدول تناوبی جیبی چاپ دو رو سایز 16*11 سانتیمتر

یک رو جدول تناوبی ، پائین و پشت آن خلاصه کلیه فرمولها و مطالب مهم هر پایه  (پایه 9 سبز رنگ، پایه 10 کرم، پایه 11 آبی )

نحوه تهیه و انواع سفارش جداول در دیجی کالا

جهت سفارش از دیجی کالا با برند مدلسازان برای پایه های 8-9-10-11-12 در بسته های 3 عددی در 3 سایز در 4 نوع سفارش  تهیه میباشد